Helsinki/Vuosaari

 

Vuosaaren sataman palvelut

Finnsteve-yhtiöiden (Finnsteve Oy Ab, Containersteve Oy Ab, FS Terminals Oy Ab) Vuosaaren sataman toimintoihin kuuluvat kaikki satamaoperoinnissa tarvittavat palvelut kuten ahtaus, terminaalitoiminnot, varastointi sekä huolinta ja dokumentointi.

Tekniset tiedot

Roro-lastinkäsittelypalvelut

 • 2 kaksitasoramppia
 • 8 yksitasoramppia
 • konttinosturi
 • 1100 trailer-kenttäpaikkaa
 • 30 reefer-kenttäpaikkaa trailereille
 • vaarallisten aineiden varastopaikat
 • 14 000 m2 kenttäalue erilaisten lastien käsittelylle
 • trailereiden varastointi lämpösäädeltyyn varastoon (erillissopimus)

Konttifeeder-lastinkäsittelypalvelut

 • 4 STS-konttinosturia Post-Panamax kokoa (nostoteho 65 tn, TWIN JA TAMDEM, 90 tn kollit koukulla)
 • 2500 TEU:n konttikenttä (pohjapaikkaa, kapasiteetti TEU 5000)
 • 184 reefer-kenttäpaikkaa
 • 7000 TEU:n depot-kapasiteetti
 • laituripituus 750 metriä
 • syvyys 12,5 m

Lastin käsittely ja varastointi

 • 50 000 m2 yhteensä 3 varastoterminaalissa

Junayhteys

 • terminaalit ja kenttäalueet on varustettu useilla raideyhteyksillä

 

Roro-terminaali

 • roro-, storo- lolo- alusten ahtauspalvelu
 • tuonti- ja vientilastien kappaletavaran käsittely-, varastointi- ja lastinluovutuspalvelut
 • lämpötilavalvottujen trailereiden kytkentäasema
 • erilaisten projektilastien käsittelypalvelut (yksiköillä tai kappaletavarana)
 • huolinta ja dokumentointi
 • viennin ja tuonnin kenttäpalvelut (trailerit, kontit, koneet ja laitteet)

Lolo-terminaali (konttiliikenne)

 • konttiliikenteen ahtauspalvelut
 • konttiterminaalin lastikonttien vastaanotto ja luovutuspalvelut
 • kenttätilat lastikonteille
 • kenttätilat IMDG-konteille
 • kenttätilat tyhjille konteille
 • lämpötilavalvottujen konttien kytkentäasema
 • projektilastien käsittely ja yksiköinti
 • konttien toimitukset logistiikka-alueelle
 • huolintapalvelut
 • lastinluovutuspalvelut

Depot-palvelut

 • konttien vastaanotto, varastointi ja luovutus
 • konttien korjauspalvelu
 • Pre Trip (PTI) -tarkastukset
 • raportointipalvelut

Vientiterminaalit

Vientiterminaali V9 (22 000 m2)

 • raideyhteys, joka mahdollistaa 20 junavaunun saapumisen kerralla terminaaliin. Terminaali on varustettu lastinpurkausovilla ja konttipukeilla. Käsiteltävät päätuotteet ovat trukkikäsiteltävä kappaletavara.
 • terminaalin yhteydessä tehdään myös erikoisyksikköjen lastinkäsittelyä (koneiden ja laitteiden lastausta ja tuentaa lauttavaunuille, fläteille ja kontteihin).
 • Pitkän kokemuksen ja korkean ammattitaidon omaava Erikoislastit-työryhmä takaa meriturvallisen lastintuennan vaativillekin lasteille.

Vientiterminaali V15 (18 000 m2)

 • raideyhteys, joka mahdollistaa 20 junavaunun saapumisen kerralla terminaaliin. Terminaalissa on konttipukeilla varustettuja kontitusovia 25 kpl ja lisäksi lastinpurkausovia.
 • Käsiteltävät päätuotteet ovat metsäteollisuustuotteita.

Tuontiterminaali

 • yksikköliikenteen kappaletavaran purku- ja lastauspalvelut
 • Terminaalissa on sisäpurkupaikkojen lisäksi lastinpurkausovia sekä konttipukeilla varustettuja ovia.
 • lämpövarastointipalvelu kylmänaroille lasteille

Huolinta- ja dokumentointipalvelut

 • vientiin- ja tuontiin liittyvät konttoripalvelut

Kuljetuspalvelut

 • asiakkaan vienti- ja tuontilastien kuljetuspalvelut (kotimaan liikenne).  

View Larger Map
Helsinki/Vuosaari
 
Lisätietoa
Linjakartta 0.05 MB

Lähde: Helsingin Satama

 

Helsingin Satama:
Satamissa olevat/lähtevät alukset