Toimipisteet

 

Finnsteve on säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluita tarjoava satamaoperaattori Helsingin ja Turun satamissa.

  • Helsinki on Suomen tärkein yksikköliikenteen tuonti- ja vientisatama.
  • Turusta on nopea meritieyhteys Suomen ja Ruotsin välillä.