Yleiset ehdot

 

Noudatamme kaikissa toimeksiannoissa Yleisiä Satamaoperointiehtoja (2006).

Huolinnan osalta noudatamme lisäksi Pohjoismaisen Speditööri liiton yleisiä määräyksiä (PSYM2015) lukuun ottamatta  7 § 2 momentissa ja 19 §:n B-kohdassa tarkoitettua aikalupausta, sekä 25 §:n A-kohdassa mainittua vakuuttamisvelvoitetta. Mikäli edellä mainittujen yleisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan Yleisiä Satamaoperointiehtoja (2006).

Molemmat edellä mainitut ehdot ovat liitteenä ja toimitamme ne myös pyynnöstä.

PSYM 2015 0.21 MB