VGM punnitus Vuosaaren satamassa

 

VGM punnitukset Vuosaaressa ja tiedote Solas määräysten noudattamisesta Finnsteven toiminnassa

 

Konttipunnituksen tarkennetut SOLAS-määräykset ovat astuneet voimaan 1.7.2016. Määräyksen mukaisesti kontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (VGM = Verified Gross Mass) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen. Mikäli kontilla ei ole VGM-tietoa, konttia ei saa lastata alukseen. Lisätietoja: http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3886/konttipunnitusten_tarkentuneet_maar aykset_voimaan_1_7_2016

  • Finnsteve yhtiöt tarjoaa punnituspalvelua tyyppihyväksytyillä laitteilla Vuosaaressa terminaaliimme kautta laivattaville yksiköille 
  • Punnituksen hinta on 25,30€
  • Punnitus on tilattava ennakkoon terminaali-ilmoituslomaketta käyttäen. Päivitetty lomake täyttöohjeineen löytyy verkkosivuiltamme http://www.finnsteve.fi/asiakastuki/lomakkeet
  • Punnitustosite toimitetaan punnitustilauksessa ilmoitettuun tilaajan tai laivaajan sähköpostiosoitteeseen
  • OOG yksiköiden punnitus toteutetaan seuraavin ehdoin: Ylileveys max 100cm toiselta puolelta, toinen puoli rajoittamaton. Ylikorkeus max 140cm. Lisäveloitus erikoisnostosta Euro 65,70/yksikkö. Muut mitat tapauskohtaisesti.

Jos kontin VGM on tiedossa, se tulee ilmoittaa terminaali-ilmoituksessa. 
VGM tiedon ja punnitustilauksen puuttuminen ei kuitenkaan estä vastaanottoa Finnsteven terminaaliin, mikäli ennakko on muuten kunnossa.
 

  • Mikäli punnitus tarvitaan terminaalissamme jo olevalle yksikölle, siitä tulee tehdä erillinen tilaus sähköpostitse osoitteeseen mrn.h.exp@finnsteve.fi.  Viestin tulee sisältää kopioitavassa muodossa punnittavan yksikön tunnus, maksajatieto, sekä tilaajan/laivaajan sähköposti johon punnitustosite lähetetään. Satamassa jo olevan yksikön punnituksen hinta on 126,30€
  • Punnitsemme satamassa kontitettavat erät tarvittaessa laivaajan tilauksesta, mikäli VGM painon määrittämiseksi ei voida käyttää summausmenetelmää
  • Punnituspyyntö tulee lähettää vientihuolinta@finnsteve.fi ennen kontituksen aloittamista
  • Punnitustosite toimitetaan sähköpostilla punnituksen tilaajalle.

 Finnsteve Oy Ab ei vastaa mahdollisista odotuskuluista tai VGM closing time ylityksistä.

Lisätietoja: sales@finnsteve.fi

Finnsteve yhtiöt