Tullin turvallisuustodistus

 

AEO-todistus

Tullihallitus on myöntänyt 02.03.2009 Finnsteve Oy:lle AEOF –todistuksen FI AEOF 00842208 sekä FS-Terminals Oy:lle AEOF – todistuksen FI AEOF 03742208.

AEOF – todistuksen haltijana olemme Tullin valtuuttama taloudellinen toimija.  AEOF – todistus  oikeuttaa etuihin koko EU:n alueella käsittäen mm. yksinkertaistetut tullimenettelyt ja helpotukset tulli- ja yleisilmoitusvaiheen tarkastuksiin.

AEO – toimijana täytämme myös turvallisuusnormit koskien turvallisuusjohtamista, toimitila- ja henkilöturvallisuutta, logistiikan sekä tuotannon turvallisuutta. Turvallisuusnormien edellyttämällä tavalla olemme myös implementoineet fyysisiä tila- ja turvallisuusjärjestelyjä sekä vakiintuneita turvallisuuskäytäntöjä niin yrityksessä sisäisesti että liiketoiminnassa asiakkaiden, tavarantoimittajien ja ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

AEO – toimijana olemme myös sitoutuneet yhteistyössä Tullin kanssa jatkuvasti kehittämään ja varmistamaan toimitusketjun turvallisuutta eri vaiheissa.

Laatusertifikaatti

Finnstevellä on standardin SFS – EN ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä, joka on sertifioitu Inspecta sertifiointi Oy:n toimesta. Sertifikaatin numero on SFSLR 1492-03. Sertifikaatin myöntäjä suorittaa seuranta-arvioinnin vuosittain. Laatujärjestelmässä toimintaohjeissa kuvataan sisäisten auditointien suunnittelu ja toteuttaminen. Edellinen seuranta-arviointi on tehty keväällä 2011, joka osoitti, että järjestelmä vastaa standardin SFS-EN ISO 9001:2000 ja yleisten ohjeiden ABC 200 vaatimuksia.

Lisätietoja: Tulli