Finnsteve-yhtiöt

Tarjoamme tehokasta purkaus- ja lastaus-
palvelua sekä niihin liittyviä oheispalveluja
kaikille tavaraa kuljettaville yrityksille.
Olemme erikoistuneet Helsingin ja
Turun satamissa tuotettaviin
säännöllisen linja-
liikenteen tarvitsemiin
suuryksikköpalveluihin,
joita ovat esimerkiksi ahtaus, terminaalitoiminta
ja depot-palvelut.

Toimipisteet

Finnsteven toimipisteet: